Okamžiky věčnosti

Chronologie pravěku

Slovo úvodem

Vzhledem k tomu, že okultní výklad historie je často z neznámých nebo neověřitelných zdrojů, je jasné, že je musíme brát s ještě větší rezervou, než vědecké hypotézy. Není ale vyloučeno, že mohou být pravdě blíže, než ony. Pro mě osobně jsou relevantnější spíše informace od jasnovidců, než od zpráv údajných mimozemšťanů, nicméně není nezajímavé, že v mnoha případech jsou si podobné. Že by na tom něco mohlo být? Myslím si, že je to možné a to je důvodem pro to, že rozhodně stojí za to se těmito hypotézami zabývat, i kdyby se někdy přišlo na to, že velká část z toho jsou nesmysly, protože i v takovém případě by to znamenalo, že je tu stále značná část závažných informací, o kterých věda nemá ani tušení a které jsou správné.

Už zásadní rozdíl je hned na počátku. Zatímco vědecké hypotézy předpokládají, že život na Zemi vznikl náhodou, jen tak mimochodem, všechny okultní zdroje, včetně informací od mimozemšťanů říkají jasně, že život na Zemi nevznikl náhodou, ale že sem byl importován. Že to, co nazýváme samovolnou evolucí je ve skutečnosti šlechtitelský proces, který je od počátku řízený. A stejně je tomu na všech ostatních planetách, na kterých existuje život.

Historie Pravěku se opírá především o záznamy Blavatské, ale i jiných okultistů, včetně záznamů z regresivních hypnóz, při kterých hypnotizovaní měli navštívit své minulé životy na Atlantidě. Důležitým zdrojem byly informace od mimozemských lidí, především z Andromedy a Plejád, nechybí ale ani vědecká evoluční teorie podle Darwina či Mayský kalendář. I když je pro nás stvoření života a éra pravěku zahalena tajemstvím, přesto už dnes můžeme najít styčné body, ve kterých se většina zdrojů shoduje.

Bohužel informace, které se týkají tohoto období jsou i z okultních zdrojů často velmi kusé, často dokonce není ani zcela jasné, na jaké úrovni se ten který děj odehrával. A nejen to, také v chronologii - datování jsou někdy značné mezery. Mnozí sice hovoří o stejných událostech, avšak udávají jiné časové souřadnice. Náš fyzický svět má tři rozměry - čas, prostor a pohyb, ale na onom světě žádný čas neexistuje. To je také důvod proč i při návratech médií do jejich minulých životů bývá obtížné říct, ve které době se nachází. Spíše jde o jejich subjektivní pocit. Často ji nedovedou vůbec určit, jak vidíme u návratů do éry Atlantidy, kde se pravděpodobně čas měřil úplně jinak než dnes, pokud vůbec. Na tom se shodují s informacemi mimozemských lidi (kontaktéři UFO), kteří také říkají, že je velmi obtížné určit časovou linii v přepočtu na naše jednotky času.

Důvodem je i to, že čas ve vyšších realitách plyne zcela jinak. Nakonec dobu ranného vesmíru nelze ještě vůbec časově měřit, protože hmota, která ho vytváří, teprve vznikala, i když hovoříme o času v 3D realitě a vycházíme z jednotky světelného roku. Jinými slovy, čas ve skutečnosti neexistuje, jde pouze o lineárně rozložený okamžik. Proto musíme brát veškerá datování přepočítaná na naše současné měření času s rezervou.

O tom jak probíhal vznik vesmíru nebo časné stádium prvohor na Zemi nemáme od vesmírných lidí ani jasnovidců (pokud je mi známo) téměř žádné informace a ani v Akašické kronice už nic nenajdeme... Jednak proto, že se tam tyto záznamy neudržely a smazaly se, nebo tam dost možná vůbec ani zaznamenány ještě být nemohly, protože žádná akašická kronika ještě neexistovala... (V akašické kronice jsou jen záznamy z historie, které mají nějakou souvislost se současností. Čím je tato souvislost menší, tím jsou tyto záznamy méně kvalitní, až se ztrácí úplně a není možné je už dohledat - zde se archivuje pouze náš svět, tj. má-li kořeny v jiné, vyšší realitě a v jiných světech, kterou už s naším světem nemají žádnou souvilost, nenajdeme je tu).

Musíme tedy vycházet především s vědeckých hypotéz smířit se s tím, že zůstanou zapsány ve vyšších duchovních realitách či vědomí Boha. Máme sice i nějaké zprávy z duchovních světů, ale ty jsou velmi kusé, příliš abstraktní a nehmatatelné, než abychom podle nich mohli sestavit nějaký obraz prvotního stvoření, o nějaké chronologii ani nemluvě.

Tento náš vesmír je také pravděpodobně jen jedním z nekonečného množství mnoha dalších. To co nazýváme nekonečným vesmírem, je tedy jen maličkým zrnkem v moři písku jiných vesmírů. Jak ale vypadají jiné vesmíry v bublinách této pěny si nikde netroufne ani odhadovat. Jako bulbiny vesmíry vznikají a zanikají a jiné vesmíry mohou být tvořeny hmotou zcela jiné povahy a mohou mít zcela jiné rozměry, než časoprostor.

Jak vesmír zanikne také nikdo neví, ale jsou v podstatě dvě verze – až se všechna energie ve vesmíru spotřebuje, tak vychladne a rozpustí se nebo se jako černá díra zhroutí sám do sebe a zmizí. V obou případech by byl výsledek stejný. Předpokládá se, že dnes je někde v polovině své životnosti. Vesmír samozřejmně nikdo nikdy nezměřil a nikdo si ani netroufne odhadnout jak je velký, proto říkáme, že je nekonečný. Je tak velký, že jakákoli představa o jeho velikosti nemá prakticky význam.

Podle okultních zdrojů má vesmír průměr 26 miliard let rychlostí světla (což by tedy odpovídalo stáří vesmíru 13 mld. let (ovšem je ve 3D) - méně, než říká současná vědecká teorie, dříve se uvádělo 14,5 mld.), z toho Mléčná dráha (naše galaxie) nějakých 3 miliony světelných let, což odpovídá stáří pouze 1,5 mld. let - tedy o hodně méně, než uvádí vědci, kteří vznik galaxie vidí už před cca 14 mld. lety a Sluneční soustavy před 5 mld. lety. To, co se tedy dělo (především na Zemi) před dobou 1,5 mld. let je jen vědecká hypotéza.

Podle vesmírných lidí ale galaxie, hvězdné systémy a hvězdy vznikají a zanikají průběžně, vytváří je vyšší bytosti (ba dokonce i nižší bytosti umí vytvářet hvězdné systémy). Vědecký předpoklad, že "všechno vzniklo na začátku" je tedy možná hluboký omyl. Dále je zajímavé, že Andromeďané hovoří o testování ekosystémů a oživování planet v soustavě až od éry druhohor, tedy nejdříve před nějakými 544 miliony lety.

Podle lidí Z Plejád je v galaxii je nejméně 30 superkup galaxií, 150 miliard hvězd (podle astronomů 200 mld.), 115 miliard hvězdných soustav a 5 milionů padlých vyspělých civilizací, které podléhají inkarnaci (obydlených planet je tedy jen nepatrný zlomek). Jinak je ale obydleno každé těleso, každá planeta a hvězda, avšak ve vyšších dimenzích. Lidé z Andromedy uvádí počet 100 miliard galaxií, ale těch známých, zmapovaných (naši astronomové jich zatím obejvili něco přes 4000).

Naše Galaxie se nachází v kupě galaxií známé jako Místní skupina galaxií, kde patří spolu se spirální galaxií M31 v Andromedě a M33 v Trojúhelníku k největším. Galaxii obklopuje několik gravitačně vázaných trpasličích galaxií. Nejbližší z nich je trpasličí galaxie Velký pes. Největší satelitní galaxií je nepravidelná galaxie Velký Magellanův oblak. Nejvzdálenější galaxie GR 8. V Místní skupině galaxií bylo dosud objeveno 42 trpasličích galaxií a 3 velké galaxie (včetně naší). Galaxie je součástí tzv. Místní nadkupy galaxií a ta Supergalaxie. V této Místní nadkupě se nachází více než 150 kup a skupin galaxií. V jejím středu je kupa galaxií v Panně. Tak co, netočí se vám z toho hlava závratí?

Pokračovat