Okamžiky věčnosti

Poslední atlantská kultura

- 28 000 Po zničujících občanských válkách vzniká na Atlantidě opět nová vyspělá kultura. Nyní však jde jen o plně materialistickou a technokratickou společnost. Hl. městem je nyní Poseidonie. Bývalý stejnojmenný kontinent se rozpadl na několik ostrovů a tak z kdysi slavného a obrovského kontinentu zbývají už jen střípky.

Atlantiďané však postupně zakládají své kolonie v jiných částech světa (Irsko, Afrika, Amerika) a protože jsou stále schopni kosmických letů, zakládají i vojenské základny na Měsíci. Atlantové měří kolem 2,5 metru a v této době se dožívají ještě 800 - 1000 let, avšak jejich výška se postupně snižuje a věk zkracuje. Na dalších kontinentech se opět rozvíjí i jiné kultury - Evropa Danové a Ligurové, přední Východ Ásové, Asie Ujgurové. Černoši (Homo sapiens) osidlují po Austrálii také Ameriku, později vytváří první jeskynní malby.

- 27 603 Během válek je zničena je také Atlantská kolonie.

- 23 788 Přepólování planety

Války démonů

- 23 000 Na Zemi se schyluje ke světovým válkám tzv. válkám démonů. Planetu obsazují reptilní bytosti (Šediváci ze Zeta Reticulli) se snahou podrobit si její obyvatele. Někteří Atlantové stojí na jejich straně, utváří koalici s Ujgury a Ásy a okupují duchovní a správní centrum Atlantidy - Suernanii. Po třech velkých válkách ve kterých démoni napřed prohrávají, potom vítězí, tak nakonec jsou v roce 22 040 před Kristem poraženi.

- 21 990 Koalice vítězů zakládá novou říši - Říši Berana. Ta se rozkládá na velké části světa a žije v ní třetina všech obyvatel planety. Po kolizi s Nibiru v roce 21 794 před Kr. vznika také Rámova říše a ochlazuje se.

- 18 000 Ledovce sahají ještě do USA, Německa, Polska. Na zemi přistávají zástupci civilizace Hoova. O 200 let později je zahájena stavba Cheopsovy pyramidy v Egyptě a dokončena během 11 let.

- 15 679 Poslední světová válka - Atlantiďané se naposledy pokouší o získání celosvětové nadvlády a podařilo se jim způsobit rozpad Říše Berana. Nastává velký exodus a obyvatelé Říše Berana raději emigrují na jiné planety. Na Zemi tak už zbývají téměř jen černoši, původní obyvatelé - těch, kteří zůstali je jen hrstka.

Planeta opět koliduje s Nibiru, další zbytky Atlantidy opět mizí pod mořem a mění se poloha zemské osy. Na Sahaře je velké jezero. Také Hyperborea mizí pod vodou a její obyvatelé migrují na zbytky Atlantidy. Po kolizi s Nibiru se znovu prudce ochlazuje a průměrná teplota v zimě dosahuje až -50° C.

- 15 000 Atlantiďané, kteří zde zůstali a přežili, stěhují zbytky své civilizace do Egypta (Al Gypt).

- 13 300 V důsledku náhlé klimatické změny civilizace lidí na Marsu v naší dimenzi zaniká. Tuto změnu si prý zavinili sami, někteří z nich se však zachránili a uchýlili se na Zemi. Marťané byli lidé klidné povahy, vysocí kolem 2,4 m s většíma a šikmějšíma očima, štíhlé postavy, váží asi 100 kg a dožívají se oproti lidem na Zemi velmi dlouhého věku. Ten se však postupně zkracuje.

Někteří z nich už předtím byli na Zemi obyvateli Atlantidy, takže to zde dobře znali. Jejich tradičním zvykem bylo natahování lebky do výšky, které bylo znakem tamní aristokracie. Tito vysoce postavení Marťané se také stali prvními faraony i na Zemi nejen v před-starověkém Egyptě a pro svoji velkou postavu a technickou vyspělost byli uctíváni později pozemšťany nejen jako jejich první vládci, ale zároveň jako bohové. Zvyk natahování lebky od nich převzali i mnozí pozemšťané a některé kultury jej vzácně praktikují až dodnes.

- 13 122 Nastává věk panny a v Egyptě se stává prvním faraonem Chiouk I.

- 12 100 Potomci Toltéků - Inkové emigrují do Ameriky a jejich říše zde zažívá období největšího rozkvětu (Peru). Spolu s nimi tato území osídlili i potomci žlutých Turánců - Aztékové.

- 12 000 Všechny prehistorické civilizace v raném věku vývoje Země zanikly či samy sebe zničily, když jejich technicky vývoj dospěl tak daleko, že přesahoval i současný vědecký pokrok, zatímco duchovní se rozvíjel mnohem pomaleji. Nejpozději v této době Země ztrácí své členství v mezigalaktickém společenství planet. Země je prakticky zcela izolována od jiných civilizací a mimo jejich zájem.

- 11 500 Atlantové hromadně emigrují do Egypta z potápějící se Atlantidy a mísí se zde s domorodci, pro které se stávají bohy a jsou jimi jako bozi uctíváni. V Egyptě se tak rozvíjí nová říše, o 500 let později je ale okupován světlovlasými karpaťany z Kavkazu, kteří Egypt pustoší. Černoši vyrábí v Africe první keramiku.

- 10 962 Začíná věk lva, věk kreativity. Poprvé jsou domestikováni psy.

- 10 490 Opět nastává mohutný rozvoj Egypta a začíná historie starověkého Egypta. Začíná se stavět "Velká pyramidy" a Sfinga, jejichž stavba trvá sto let. Počet obyvatel planety se blíží k jedné miliardě.

- 10 422 Podle informací "indigového dítěte" bylo v tuto dobu na Zemi přeneseno větší množství lidí z jiných systémů a světů, aby zde založili novou civilizaci.

- 10 064 Zbytky Atlantidy jsou obsazeny, poslední Atlantové jsou popravováni nebo emigrují do Tibetu a na Antarktidu. Jejich král Thowt stěhuje své sídlo do Egypta, kde je založena dynastie Sokolů. V Mezopotámii se domestikují první hospodářská zvířata. Nastává doba velkého stěhování. Toltékové emigrují do Ameriky, Sémité do přední Asie, Hyperborejci do Indie a žlutí Turánci do Asie.

V době 10 tisíc let před Kristem končí doby ledové, otepluje se a stepi se mění na pralesy. Sahara se mění v zelené pastviny. Také Grónsko je zelenou zemí, kde se pasou mamuti a kde rostou palmy. Poslední doba ledová podrobila závěrečné zkoušce floru a faunu a zůstaly jen ty nejodolnější druhy - je tedy již prakticky současná.

Pokračovat