Okamžiky věčnosti

Prvohory

- 554 mil. Začínají se psát dějiny galaxie. V této době začaly první mimozemské civilizace v galaxii rozvíjet kosmické lety. Většina byla schopna ale cestovat jen v rámci vlastní soustavy. Začíná obchodování mezi hvězdnými soustavami. Vytváří se a vyjednávají obchodní cesty. Začíná sdílení technologií, uzavírání různých smluv, civilizace mezi sebou začínají spolupracovat. Nejvyspělejší rasou jsou v této době Ciakar ze souhvězdí Alfa Draconis, hvězdy Orion a systému Lyra Vega, čili draci.

Podle lidí z Andromedy se ve Sluneční soustavě teprve v této době začíná experimentovat s oživováním planet a s vytvářením ekosystémů. Na Zemi to tedy nemohlo být dříve. Je dokonce možné že Země byla vytvořena těsně před touto dobou. Andromeďané říkají, že život byl později na Zemi vysazen hotový z jiného systému a nevznikal na ní, pouze se adaptoval.

Vodíkovo ekosféra - první testovací období

Nejdříve v tomto období se vědecké hypotézy přibližně shodují s dějinami podle vesmírných lidí.

- 500 mil. Ordovik - pokračuje testovací fáze zavádění ekosystému založeném na vodíku, v atmosféře je minimum kyslíku. Také na souši se objevují první rostliny a v moři obratlovci, začínají se rozlišovat podnební pásma. Dále opět začíná silná sopečná činnost a vrásnění dosud plochého povrchu.

- 445 mil. Silur - v moři jsou vysazení první živočichové, které mají čelisti, žraloci a pancířovití na zemi zase první členovci. Začíná horotvorná činnost a i když se objevují první vyšší rostliny, souše je dosud téměř pustá a bez života.

- 395 mil. Devon, éra Hyperborejská. Pustá země začíná zarůstat, objevují se první lesy. Stále se otepluje a zvyšuje se množství srážek, rozvíjí se suchozemské rostliny a vznikají první uhelné sloje, spousty řek, lagun, jezer a močálů. Na souši se objevují první čtvernožci, obratlovci, obojživelníci schopní již dýchat vzduch. Nastávají velké horotvorné a klimatické změny, mladá planeta je stále ve stádiu horečného utváření. Vymírá mnoho nepřizpůsobivých druhů. Astrální formy lidí, předků původních Atlantiďanů se začínají pomalu zhmotňovat a projektovat se do jemnohmotné úroveně.

- 345 mil. Karbon. Lesy se mění již v hluboké pralesy, vegetace je v bujném rozpuku (plavuně, přesličky, kapradiny) a začíná se odlišovat - jiná květena je na Hyperborei (evropská), jiná na Gondwaně. I když panuje vlhké a teplé podnebí, rozsáhlé části jižní Gondwany jsou stále zaledněny. Na Zemi probíhá nadále silná horotvorná a sopečná činnost, která zvyšuje podíl oxidu uhličitého a skleníkový efekt. Ve vzduchu se objevuje záplava nejrůznějšího hmyzu a na zemi první plazi.

- 280 mil. Perm. Mohutné rostlinstvo vstřebává postupně oxid uhličitý a podnebí se stává suchým až pouštím. Klima se opět výrazně mění, vymírá mnoho druhů a přicházejí nové. Jižní části Gondwany jsou stále pod ledem. Podle vědců se na souši objevují první teplokrevní živočichové - savcovití plazi, zatímco malí ještěři hromadně vymírají bezobratlí. Půjde ale spíše jen o hypotetický předpoklad, naopak se zdá že původní ekosystém založený na vodíku stále existuje a nahražen bude až mnohem později. Na Zemi tedy mohou existovat pouze studenokrevní živočichové schopné dýchat vodík a také flóra bude zcela jiného charakteru.

Vodíkovo-kyslíková ekosféra - přechodné období

- 250 mil. Země se přesouvá na druhou úroveň od Slunce a nastávají obrovská sucha a horka. Planeta se mění v poušť, kterou bičují písečné bouře. Vymírá většina živočichů i prvních savcovitých ještěrů. Příčina jejich vyhynutí není přesně známa, nejčastěji se mluví o dopadu meteoritu - když vědci nemají vysvětlení, vždy najdou nějaké takovéto.. Není však vyloučeno, že mají pravdu, v rámci experimentů se zaváděním ekosystému na Zemi mohly by využity různé prostředky. Pravděpodobnější ale je, že prostě došlo ke změnám ekosféry a jejího složení - žádná katastrofa.

- 248 mil. Podle vědců po prvním ochlazení nastává vývoj nové řady živočichů, vedle savcovitých plazů první malí studenokrevní ještěři. Teplota země je však dosud i v těch nechladnějších částech o 40% vyšší, než dnes. Tento názor vědců a překvapivě i datování se téměř přesně shoduje s informacemi přijatými od lidí z Adromedy.

Andromeďané říkají, že v době před 245 miliony během testování vytvořené ekosféry na Zemi i v galaxii a během přesazování vegetace a forem života zde, se postupně ukazuje, že nejkomplexnějším a nejlepším ekosystémemem se postupem času ukazuje nakonec systém založený na kyslíku. To by znamenalo, že vodíkový ekosystém je postupně nahrazován kyslíkovým. Vysazováni jsou nové formy života schopné produkovat a dýchat kyslík, zatímci staré formy založené na vodíku a závislé na něm, postupně, ale jistě mutují, degenerují a vymírají.

- 245 mil. Na přelomu prvohor a druhohor je již mnoho civilizací v galaxii schopno cestovat vesmírem a spolupráce mezi nimi je již na vysoké úrovni. Mnoho z nich začíná prozkoumávat a mapovat okolní vesmír a objevují nové světy. Mnoho z nich kolonizují. Planetární aliance stanovují proto pravidla kolonizace, zatímco se dostávají stále dále. Při vzrůstání obchodu dochází také k šíření forem života a k experimentování s přesazováním forem života a vegetace. Jednou z experimentálních planet je také Země.

Pokračovat