Okamžiky věčnosti

Druhohory

Éra Hyperborei - vyhnání člověka z ráje

O Zemi se začínají zajímat draci z Alfa Draconis. Mají velký zájem ovlivňovat dění na Zemi. Někteří lidé jsou jimi fascinovaní, přidávají se ještě více na jejich stranu, což způsobuje jejich další pokles do hmoty a jejich připoutanost k oblasti planety Země. Jejich jemnohmotná těla mají stále konkrétnější formu. Draci by velmi rádi kolonizovali Zemi a původní ekosystém na vodíku je pro ně nezbytný. I když se zřejmě pokoušejí zasahovat do evoluce (přesněji řečeno adaptace vysazených životních forem) na Zemi a vytvářet tu svoje vlastní životní formy, s přibývajícím poměrem kyslíku v atmosféře i ony degenerují, mutují a vymírají.

- 225 mil. Trias - Polohy a velikost kontinentů se stále mění, na severu Země je kontinent Hyperborea (část bývalé Laurasie), na jihu Lemurie (část bývalé Gondwany). K Lemurii patří dnešní Jižní Amerika, Afrika, Madagaskar, Indie a Antarktida. Zde vědci říkají, že je to také geologicky i klimaticky klidné období a na Zemi panuje stálé mírné až teplé klima příhodné pro rozvoj dinosaurů. Dinosaurů? Z informacích přijatých od Andromeďanů je tomu ale právě naopak - nastává sice jejich změna z malých na obrovská monstra, není to však jejich vývoj, ale naopak jejich mutací a degenerací. Považovat toto za jejich vývoj je velký omyl - tito tvorové nikdy neměli původně existovat. Je také možné, že ani nebyli vyhubeni, ale hromadně vymřeli, jakmile poměr kyslíku v atmosféře přesáhl pro ně únosnou mez, které už se přizpůsobit nedokázaly (i když třeba draci z Alfa Draconis dělali co mohli - pokud byli skutečně také jejich produktem).

Vědci dále říkají, že je to ideální doba pro velký rozvoj také ptáků, žab, krokodýlů, ale i savců. To se týká ale i evoluce lidské rasy na fyzické úrovni. V této době se totiž rasa homonidů poprvé "vyčleňuje" ze světa zvířat. Vznikají první čtyři podrasy homonidů, z nichž první a původní čistokrevná pozemská rasa je lemurijská (současně i na planetách Mars a Merkur). Také tato stvoření byla oproti dnešnímu člověku "dinosauřích" rozměrů. Byla 4,5 m vysoká, shrbená, opičího vzhledu. Nejspíše tedy tito humanoidé budou také patřit k přechodným rasám, které nejenže nebyli ještě plně adaptováni na kyslíkovou atmosféru, ale neměly ještě ani pevnou strukturu kostí, takže jejich kosterní pozůstatky se nemohly dochovat. Tyto bytosti jsou však duchovně dosud nevyvivuté, mají polokolektivní vědomí. Dochází k jejich páření se se zvířaty, rodí se příšery, se kterými pak bojuje a ti jej zabíjejí.

- 200 mil. Jura - Kontinent Lemurie se vlivem začínající sopečné činnosti začíná rozpadat. Vulkanická činnost, požáry a zemětřesení sílí po celém kontinentě, vznikají spousty jezer, bažin a sopek, probíhá vrásnění, podnebí je opět suché. Podobná flóra je nyní na celém světě a tvoří ji zvl. pravěké jehličnaté stromy. Pokračuje mutace (nikoli rozvoj!) veleještěrů (délka až 31m, výška 15m, váha 80 tun), ptakoještěrů a savcovitých ptáků, kteří se nedovedou adaptovat na nové přírodní podmínky.

- 180 mil. Éterická těla lidí připoutaných karmicky na oblast Země se nadále projektují do hmotného světa, což má za následek jejich pólový rozpad a z původně oboupolární bytosti se stává bytost pohlavní (samec a samice). Začíná tak vývoj 5. podrasy humanoidů, předků první atlantské rasy.

V Severní Americe je proveden další pokus o vysazení inteligentní formy života, rasy, která by byla schopná dalšího rozvoje v ekosystému Země, ale také končí fiaskem. Na Zemi (a současně na Merkuru a Marsu) jsou vysazeni zkušebně ze systému Vegy souhvězdí Lyry Ichtiosauři, (odtud nadávka "ty ichtile"). Ichtiosauři, nebo Ichtilové jsou údajně předkové humanoidů jakési skupiny Pleione. Zajímavé je, že jsou oboupohlavní. Ani oni nemají zcela pevné kosti. Tato rasa homonidů se na Zemi neujala, protože se ukázalo, že se z nich stala výbojná, krvelačná stvoření.

Ichtiosaurus byl mírně ochlupený, tmavovlasý, vysoký 5-8 m, vzpřímené postavy, žlutohnědý, měl protáhlou čelist, plochý obličej, oči daleko od sebe do stran, třetí oko na nízkém čele, dlouhé neohebné nohy a paže, nosil kožená roucha, měl krátké vlasy, ochočoval si malé ještěry a většími byl sám huben. Živil se syrovým masem a kořeny z bahna, žil v mokřadech, divoce v džungli, v chýších ze stromů a balvanů, z větví na kůlech a mezi stromy, později v malých obcích. Užíval již jednoduché nástroje a vedle i řeč - primitivní skřeky, nejdříve jen samohlásky. Z jejich jazyka vznikla později Lemurština a poté Čínština.

Na scénu přichází také Brontosauři, mají délku až 18 m, váhu 15 tun a dospívají až ve 200 letech. Vědci však udávají délku až 26 m a váhu 35 tun. Podle moderní vědy se tento ještěr jmenuje dnes Apatousaurus. Z nalezených kosterních pozůstatků je tedy zřejmé, že přinejmenším tito živočichové měli v této době již pevné kosti.

- 145 mil. Životnost našeho prvního Slunce SIRIUS B se chýlí ke konci, dohořívá, je temně rudé, den se zkracuje a je jen narudlé šero. Hrozí zánik sluneční soustavy, zvyšují se extrémní výkyvy teplot.

Maldek je osídlen vyspělou civilizací. Země a Mars jsou stále rozvojovýmia experimentálními planetami. Mars je dosud měsícem Maldeku a Venuše zase obíhá kolem Uranu. U Ichtiosaurů se zpevňují kosti i třetí oko, které zaniká, dochází u něho již k rozlišení pohlaví.

- 136 mil. Křída - Pokračující sopečná činnost rozlomila Lemurii na dvě části - stávající Lemurii a Hyperboreu a novou západní část rozpadlé Lemurie vytváří slavnou Atlantidu. Staré slunce je už na pokraji zhroucení, na Zemi začíná doba ledová, ochlazuje se a průměrná teplota klesá až na - 5 °C. Někteří lidé se inkarnují do těch Ichtiosaurů, ale ukazuje se, že pro ně nejsou vhodná. Později jsou proto raději Ichtiosauři vyhubeni a jejich testování na Zemi ukončeno.

- 100 mil. Situace se stává neudržitelnou, mnoho živočichů se nedokáže přizpůsobit a vymírá, nejen následkem stále stoupajícího množství kyslíku v atmosféře, ale i výrazným poklesem teplot. Také dinousauři již začínají bojovat o přežití.

Provedena výměna starého slunce za nové, stejně velké. Sirius B má 94% hmotnosti Slunce, je ale menší než Neptun, neboť je dohasínající hvězdou s velmi malou svítivostí. Byl přesunut do souhvězdí Canis Maior, vedle obrovské, původně osamělé hvězdy Sirius A, kterou oběhne jednou za 50 let. Také vedle něho však dnes obíhají planety a nejméně jedna z nich je obydlená (viz můj web www.navrat-bohu.tode.cz).

Po výměně starého slunce za nové roste teplota na průměrných 9 °C. Jakmile dojde ke stabilizaci planety, jsou na Zemi vysazení pokusně první savci a primáti. Život na Zemi se opět začíná rozvíjet, objevují se první vačnatci a placentální savci (tj. současného typu). Ukazuje se, že vysazení nových forem bylo velmi dobré, protože jak nová fauna, tak flora se na Zemi velmi dobře adaptují a máme je tu prtakticky dodnes. Původním životním formám založeným z velké části ještě na vodíku to ale není nic platné, jejich vymírání neodvratně pokračuje, což se týká i dinosaurů. V jejich dinosaurů je ale zajímavé, že někteří z nich byly velmi inteligentní. Také vědci uvádí, že mnozí z nich byli mnohem inteligentnější, než dnešní plazy, ba dokonce, že mohli být i dvakrát inteligentnější, než dnešní šelmy.

Pokračovat