Okamžiky věčnosti

Poseidonie

- 76 829 Během jedné z dalších kolizí s Nibiru nastává opět výrazné ochlazení a poloha kontinentů se mění. Daitya mizí definitivně pod vodou a z Ruty zstává jen malá Poseidonie. Kromě zbytků Atlantidy, Hyperborei a Mu je poloha kontinentů již téměř stejná, jako dnes. Pouze Sahara, Sibiř, a část Číny je pod vodou. Egypt přestává být dočasně lóží Zasvěcených. V tomto závěrečném období slavné Atlantidy je hl. městem Basilea. Kromě největší Poseidonie tvoří Atlantidu další čtyři menší. Atlantida se dělí na dvě království a jednu republiku. Ostatní části planety jsou prakticky neobydlené. Na zbytku Atlantidy je obyvatelstvo je smíšené.

Obyvatelstvo celé planety tvoří prtakticky jen 10 milionů obyvatel - Turánců, surových a krutých lidí, kteří stále naráží na podobně agresivní Toltéky. Turánci, kteří tvoří žlutou rasu po zániku starého světa osídlí Asii. Rudí Totékové, původem z Plejád a Orionu osídlí většinou Ameriku, jejich potomky se stanou Indiáni a Féničané. Sémité jsou předky Indoevropanů a tvoří tzv. árijskou rasu. Zemi Oz, která je zřejmě na Atlantidě nezávislá, obývají kromě Manahunů jistí Oghumové, lidé s kuželovitou hlavou.

- 75 388 Přepólování planety

- 73 414 Bytosti Orionu se vrácí na Zemí (oblast na hranici Venezuely a Brazílie).

- 71 933 Na základě dohody je v oblasti Tichého oceánu založena společná mírová kolonie nové Lemurie.

- 70 714 Během dalších kolizí s Nibiru se mění poloha zemské osy, výrazně se ochlazuje a v Indonésii probíhá kataklyzmatická erupce.

- 65 000 Kvůli neshodám a napětí Plejáďané opouští Zemi a distancují se od kolonie v Tichém oceánu.

- 60 000 Na Atlantidě roste společenské napětí.

- 57 600 Plejáďané se opět vrací na Zemi a účastní se na zakládání nové mírové kolonie - nové Atlantidy. Tentokrát jsou zakládajícími členy vedle Plejáďanů Nibiřané, bytosti z Alderbaranu, Antariané a bytosti z Hyady a skupina ze Střelce. Jako hosté se účastní také Androméďané. S výjimkou Nibiřanů, z Butese jsou všechny rasy, které vytváří Atlantidu založené na kyslíku. Nibiřané s Butese mohou na Zemi fungovat jen s příslušnými ochranými maskami.

- 50 772 Na staré Atlantidě roste napětí se a mění ve válečný stav. Atlantiďané válčí mezi sebou a současně bojují s obrovskými tvory, která je ohrožují. O co přesně jde není jasné - některé prameny se zmiňují o nějakých obrovských zvířatech, jiné o umělých bytostech, které se Atlantové sami vytvořili, ale které jim přerostli přes hlavu. Patrně šlo u hybridní bioroboty, kteří se prostě vymkly kontrole.

Atlantiďané vyvíjí antihmotové zbraně (které hmotné objekty rozkládají a eliminují - některé tyto zbraně prý na Zemi pod mořem dosud existují, např. v pyramidě pod Bermudským trojúhelníkem, kde dosud způsobují poruchy časoprostoru a eliminují hmotné objekty). Tyto zbraně vyvolávají během atlantských válek na Zemi erupce, zemětřesení a posun pólů.

Stav kontinentů a zemí: Atlantida, Hyperborea, Theros (dosud nezaledněná Antarktida, kterou obývá nyní civilizace z Aldebaránu), Mu (Lemurie), Austrálie (tu v této době začíná osidlovat pračlověk, tedy černoši), Oz (Jižní Amerika obydlené Manahuny). Asii obývají jistí Ulgurové, Evropu zase Ásové (předci Germánů a Vikingů), Evropu i Afriku pak Dananové (jejich civilizace zanikla s prvními starověkými kulturami 9564 let před Kristem). Duchovním a správním centrem Atlantidy je Suernanie.

Propad do fyzické 3D reality

- 49 588 Přepólování planety. Civilizace zbylé Atlantidy se definitivně propadá na fyzickou úroveň, její obyvatelé pokračují v zakládání nových atlantských center po celém světě, které se později stanou středisky nových starověkých kultur. Začíná éra naší civilizace, pro atlantiďany je však člověk doby kamené barbar a primitiv - podřadná rasa.

Začíná období pozdního paleolitu, Homo sapiens sapiens - plně se vyvíjí současná pozemská rasa moderního člověka. Vzniká přirozená dělba práce, život v malých rodech - matriarchát, ženy mají vedoucí úlohu, člověk dosud žije jen v přítomnosti ve světě pocitů a pudů, rozum se teprve začínají vyvíjet. Podle vědců je otázka, kdy se opravdu objevili první skuteční lidé je však dosud s jistotou nezodpovězená. Nejnovější výzkumy ukázaly, že se mohli objevit už o 150 tisíc let dříve, než se původně předpokládalo. Civilizace zbylé Atlantidy se definitivně propadla na fyzickou úroveň, její obyvatelé pokračují v zakládání nových atlantských center po celém světě, které se později stanou středisky nových starověkých kultur.

Člověk doby kamené, který do té doby prošel dlouhým vývojem materiální evoluce sice nežije jen v přítomnosti a dokáže rozeznávat časovou posloupnost, jeho vědomí a podvědomí je však dosud spojené a stále žije ve světě pocitů. Vůdčími osobnostmi jsou ženy (matriarchát). Pralidé vytváří sošky, venuše, pravěká sídliště, rytiny, řezby, znají oheň, oblékají se, jsou lovci a sběrači. Nedávno vědci datovali prvního moderního člověka do doby 40-60 tis. let před námi. V současnosti ji posunuli ještě o nějakých 150 tisíc let dozadu.

- 40 000 Moderní člověk se objevuje i na území Čech (Dolní Věstonice). Vládne suché počasí, převládají savany, objevují se první trávy a kopytníci. Nastává další vlna výrazného ochlazení klimatu, které se neustále vrací ještě dalších třicet tisíc let. Lidé naštěstí objevují oheň, živí se jako lovci a sběrači. Počátky tvořivosti - sošky, venuše, rytiny, řezby. V nejchladnějších obdobích ledovce sahají až na dnešní území USA, Německa a Polska v zimě teplota klesá průměrně na -50 °C.

- 32 000 Moderní člověk v Evropě vytlačuje Neandrtálce žijící stále pouze v přítomnosti a ten postupně vymírá. Na Atlantidě (a možná i jinde ve světě) začínají mít rozhodující převahu bílí atlantští Sémité (předkové indoevropské rasy).

- 31 017 Kolonie nové Lemurie je zničena ve válce.

- 30 000 Celkový počet obyvatel země stoupl i s černochy (pračlověkem) na jednu miliardu. Cromagnonský člověk - plně vyvinutý současný člověk. Některé prameny uvádí, že Země má v této době dva měsíce.

Pokračovat