Okamžiky věčnosti

Uvolňování režimu

1957 Prezidentem je zvolen Antonín Novotný a v Československu se po kritice Stalina objevují první náznaky uvolňování. Komunistické běsnění definitivně končí, i když je to spíše jen zdání, komunisté se stále více otevírají a uvolňují opratě - nejde už jen o ideologický zápas a moc. Komunisté si uvědomují, že je třeba dohánět stále více se nám vzdalující vyspělé země a kultura i věda dostává více prostoru. Je založeno EHS a televizor u nás již vlastní 3 % domácností a televize vysílá přes 4h denně. Vypuštěna je do kosmu první družice - Sputnik. Nejúspěšnější pracující si u nás již mohou dovolit nový automobil Škodu Spartak, silnice jsou u nás stále poloprázdné.

1958 Následující rok je do v Praze převezena expozice světové výstavy EXPO '58 v Bruselu, kde sklízí Československo zcela nečekaný a obrovský úspěch. Režim začíná uvolňovat opratě a otevírat se i západním trendům, rostou požadavky na pohodlí, komfort, módní trendy. Žije zde již téměř milion obyvatel.

1959 Velmi úspěšný model vozu Škoda "Spartak" je nahrazen ještě úspěšnějšími modely Octavií a do roku 1964 také modelu v provedení kabriolet - Škoda Felicia, již od roku 1961 měla však stejnou masku jako Octavia. (Octavie se od počátku šedesátých let zúčastňují různých automobilových soutěží, včetně slavné Rally Monte Carlo či Monaca, kde dosahují velmi významých úspěchů) Různé modely Octavií byly dokonce tak úspěšné, že se vyráběly souběžně s novějšími typy MB 1000 a ještě i Škodou 100/110, až do roku 1971).

1960 Je vyhlášena nová ústava, která toho však moc nemění. Do názvu země se dostává slovo "socialistická", opozice je sice povolena, ale pouze v rámci daných mezí. Ustanovena je totiž vedoucí úloha KSČ, takže o žádnou opozici ani nejde a vše je nadále pod kontrolou komunistů. Na scénu však nastupuje nová generace se stále silnějším odporem proti komunistům, která není ochotná dále tolerovat totalitní režim. Také vliv západní kultury sílí a vzniká moderní pop kultura. Komunisté dávají lidem trochu více volnosti, ale posilují i svoji ostražitost. Začíná se stavět berlínská zeď (1961).

V roce 1960 Karel Gott nahrává pro rozhlas své první písně (anglicky) a v roce 1962 díky duetu s Vlastou průchovou vítězí v rozhlasové hitparádě s stává se známějším zpěvákem. O rok později už také Zlatým slavíkem.

1963 Do vesmíru se dostávají první kosmonauti (SSSR). V roce 1963 se uskutečňuje první transatlantický stalitní TV přenos. Na českou populární scénu nastupuje nová, mladá generace zpěváků, která reprezentuje zcela nový a moderní hudební styl, které je populární až dodnes. Moderní hudba se rodí především v malých divadlech (Semafor, Alfa, Rokoko, Apollo aj.) a koncem 60. let již zcela převládá a dává vziknout tzv. hlavnímu či střednímu proudu. I když šelakové singly střídají vinylové, stereo se u nás začíná většinou nahrávat až v roce 1968 (v USA již od roku 1960).

1964 V roce 1964 je vyrobena první verze Škody MB (ještě s tou velkou mřížkou, která s používá do roku 1965). MB se vyrábí až do roku 1969, kdy jsou nahrazena zmodernizovaným typem - Škodou 100 a 110. Čína nastoluje ve Vietnamu komunistický režim a v roce 1965 je zde nasazeno americké vojsko. Televize poprvé vysílá Večerníček. Na dlouhohrajících LP deskách se objevuje také populární hudba.

1966 Začíná se stavět metro a nová Praha, rozbíhá se mohutná výstavba nových čtvrtí, vznikají první panelová sídliště.

1967 Nová generace nespokojená s režimem dospívá a na obzoru se rýsuje vážná politická krize. Nespokojenost s totalitní vládou i hospodářkou situací rychle narůstá. Probíhají první veřejné demonstrace, na jejichž stranu se kloní Antonín Dubček, představitel liberálního proudu komunistů a ve straně dochází k rozkolu. Dubček se stává pro konzervativní komunisty značně nepohodlným, protože prosazuje socialistickou demokracii, tedy sice socialismus, ale bez vedoucí úlohy strany. Dubček dokonce nahrazuje Novotného a stává se generálním tajemníkem strany. Oto Šik zahajuje radikální ekonomické reformy. Železná opona dočasně padá a hranice jsou volné. Foto Reuters, srpen 1968.

David Prentis, ředitel Ligy pár páru v ČR říká, že v této době se poprvé rozšířilo promiskuitní chování:

Když jsem bydlel v západním Německu v 60. a 70. letech, slyšel jsem, že byl registrován určitý zlom v roce 1967. Před tímto rokem začínali snoubenci spolu sexuálně žít většinou až po svatbě, po roce 1967 už před svatbou. V šedesátých letech přišla na trh hormonální antikoncepce a nastala doba "pohodlné a spolehlivé" antikoncepce. Byla původně určena pro manžele, velmi brzy ji ale začali používat i jiní. Velmi rychle se rozšířilo promiskuitní chování lidí a sexualita byla degradována na pouhou zábavu.

1968 Krize vrcholí a revoluční nálady sílí. Propuká otevřený boj za demokracii. Konzervativní komunisté na základě Varšavské smlouvy povolávají do Prahy spojenecká vojska dalších socialistických zemí, aby násilím potlačila nepokoje. Na místo prezidenta je dosazen Ludvík Svoboda, který je loajální Moskvě. Nepokoje jsou potlačeny, ale Československo si na západě získává ohromnou popularitu. Aź do této doby byli Rusové mezi českým lidem přátelé, od teď jsou většinou obyvatel nenáviděni. Tam ve stejné době vrcholí sexuální revoluce a hippies. Zaveden je 5 denní pracovní týden a soboty jsou volné.

1969 Potlačeny jsou i další násilné vzpoury a Dubček je odvolán z pozice generálního tajemníka a nahrazuje je Gustáv Husák, pozdější prezident. Konzervativní komunisté zahajují ve spolupráci s Moskvou uklidňování rozbouřené doby, tzv. "normalizaci." Ta není ničím jiným, že koncem socialistického vývoje a počátkem jeho stagnace, postupného rozpadu a degenerace. Komunistický režim již jen přežívá a komunisté se snaží udržet co nejdéle u moci. Vydávají "Poučení z krizového vývoje". Automobilka Škoda vyrábí modernizovanou verzi Škody MB - typ Škoda 100 a 110, který se vyrábí až do roku 1977.

I když první nápad a vize internetové sítě se objevily již v roce 1946, teprve v roce 1969 se začínají poprvé realizovat. Vzniká experimentální síť Arpanet se 4 uzly, které představovaly univerzitní počítače v různých částech USA. Síť byla decentralizovaná, takže neměla žádné snadno zničitelné centrum a používala pro přenos dat přepojováním paketů (data putují v síti po malých samostatných částech, které jsou směrovány do cíle jednotlivými uzly sítě).

Na Měsíci přistávají první lidé a svět má již 5 miliard obyvatel.

Pokračovat