Okamžiky věčnosti

Postkomunismus a urychlení globalizace

1989 Velmi brzy po vypuknutí Sametové revoluce v listopadu 1989 se protikomunistický bojovník a bývalý disident Václav Havel stává jedním ze spoluzakladatelů první demokratické politické platformy Občanské fórum a jako jeho kandidát byl 29. prosince 1989 zvolen prezidentem Československa.

1990 Po svržení komunistické nadvlády je znovu budována demokracie a kapitalistické hospodářství, padají nejen ekonomická, ale velká většina dosud platných společenských a morálních omezení a hranic. Jestliže kdysi byla určující (a často manipulující) silou společnosti církev a vládnoucí rod, za socialismu komunistická strana a její ideologie, v novém režimu jsou to kapitalistické mocenské struktury využívající ke zvýšení svých zisků nejmodernější metody manipulací s veřejností, aby byla co nejvíce udržována v závislosti na konzumním způsobu života.

Nová svoboda totiž odkrývá nejen morální bídu duchovně zdevastované země, ale i dlouho potlačované etnické napětí patrné i mezi Čechy a Slováky. Nekonečné spory nejdříve začínají o název obou republik a jejich samostatnost v rámci jednoho státu. Německo se v roce 1990 sjednocuje a naopak o rok později se rozpadá SSSR a Jugoslávie, která upadá bez komunistického režimu potlačující etnická napětí do občanské války. V Československu se začínají na platformě Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu profilovat politické proudy a rozbíhá se privatizace státních podniků.

1991 Vzniká pro nejbohatší první mobilní síť EuroTel 601, ovšem tito mobilní telefony svojí velikostí připomínají spíše kufry. Rodí se první generace podnikatelů. Komunistický ateismus střídá modernější konzumní materialismus, což nově zvolený prezident, nositel lásky a humanismu stále hůře nese a za realizaci svých ideálů je kritizován. V CERNu Vznikají první internetové www stránky a následující rok je k internetu připojen Bilý dům amerického prezidenta (o rok později, již v roce 1993 oficiálně také České republika a to ČVUT v Praze - Dejvicích). Zatím ale na webové stránky neexistuje žádný prohlížeč.

1992 Po dvou letech po pádu komunismu se ukazuje, že smysl společného státu - spojení Českého státu a slovenské oblasti Maďarska, které měl původně posílit postavení a nezávislost obou slovanských národů po rozpadu Habsburské monarchie se už dávno přežil a federativní republika Československo se tak v roce 1993 definitivně rozpadá na dva společné státy Českou republiku a Slovensko. Idea Tomáše G. Masaryka o společném států obou národů tak vydržela 75 let. Samnstatný Český stát je tak znovu obnoven po několika staletích panování Habsburků a jejich středoevropské říše. Slováci mají vůbec poprvé ve své historii svůj vlastní stát (když nepočítáme období II. světové války), ovšem nacionální napětí mezi Slovenskem a Maďarskem nijak nemizí a někteří Maďaři dodnes považují severní Slovenské území za své.

Nastává doba velkých revolučních změn nejen na poli politickém, ale i technickém a kulturním. Zatímco se politické proudy demokratické společnosti začínají formovat a technický vývoj se zrychluje, nastává kulturní úpadek. Kulturní domy jsou masivně rušeny, na jejich místech vznikají vietnamské tržnice, herny a kasina. Kultura je vytlačena na okraj společnosti jako nevýdělečný obor. V nové společnosti jsou totiž hlavním měřítkem hodnot peníze, rychlý a okamžitý zisk. To se odráží i v kvalitě umění, kde se dává přednost narychlo vytvořeným komerčním amatérským hvězdám na jedno použití, kdy poté co se z nich vyždíme maximální zisk, jsou vystřídány jinými. Naproti tomu mnoho skutečně kvalitních mladých umělců, kteří mají vzdělání, se protlouká velmi těžko, navíc musí čelit dříve těžko dostupné konkurenci nejlepší umělců ze západu. Mnoho z nich s uměním končí a přechází na jiné obory. Stejně končí i hvězdy bývalého režimu, pokud se už tehdy nedokázaly dostatečně prosadit a nemají renomé, aby tyto změny přežily, protože zájem a vkus lidí se rychle mění. Na druhou stranu ti, kterým se daří přežít toto rozhodující porevoluční období změn, mají vystaráno a jejich umění se bude recyklovat nadále, protože je o ně stále zájem. Mnohdy jsou dokonce úspěšnější, než mladí, narychlo vytvoření umělci a jsou úspěšní ještě mnoho let po revoluci i v novém režimu. I když se tedy hodnotový žebříček a vkus publika rychle mění, mladé generace umělců se prosazuje jen pomalu a nesměle a často jak rychle se prosadí, tak rychle jejich sláva uvadá, protože byla uměle nafouknutá. Opravdu kvalitních umělců a osobností je stále méně, což je znát nejen na poli hudebním, ale třeba i filmovém či zábavné tvorbě a ty starší, kteří odchází, nemá kdo nahradit.

Během let 1992-1994 dochází k rychlé, hromadné, tzv. kupónové privatizaci, bběhem níž došlo k rozkradení stovek miliard Korun - tedy obrovské části celého státu. Celkem byly do privatizace dány podniky o celkovém jmění 367,5 miliard Kčs/Kč (některé zdroje udávají 679 miliard). Nabízeny byly jednak přímo akcie privatizovaných podniků, ale také akcie privatizačních fondů, které sehrály v průběhu privatizace klíčovou roli. Pro jejich činnost nebyly vytvořeny dostatečné kontrolní mechanismy, což nabízelo rozsáhlé možnosti tunelování. Významnou roli sehrál zejména Viktor Kožený a jeho Harvardské investiční fondy. Kožený si takto "vydělal" pravděpodobně něco kolem 12 miliard Kč, stal se tak jedním z absolutně nejbohatších Čechů, apřestěhoval se s nimi na Bahamy, kde se bezpečně ukryl před českou justicí. Do června 2002 se prokázanou trestnou činností v rámci tunelování ztratil majetek v hodnotě kolem 50 miliard Kč, další odhadem stovky miliard zmizely neprokázanou trestnou činností nebo tunelováním v rámci legálních pravidel. (termín "tunelovat" se poprvé objevuje v roce 1996).

Viktor Kožený

1993 Formuje se samostatné politické proudy a ve II. volbách v roce 1993 vítězí nově založená ODS před ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a ODA. Prezidentem USA je zvolen demokrat Bill Clinton.

Marc Andreessen vyvíjí Mosaic, první prohlížeč internetových stránek, a dává ho zdarma k dispozici, o rok později se objevuje Netscape Navigator, internet se komercionalizuje a dostává se k prvním soukromým uživatelům.

Společnost je stále více tolerantnější a liberálnější, ale také světská a materialistická. Lidé touží žít opravdu naplno a hlavně si užívat. Dříve nedostupné a zakázané se nyní stává dostupným a dovoleným a tak není divu, že se Češi přímo po hlavě vrhají do nových možností. Nová filosofie zní urvi co můžeš, štěstí a naplnění je v tom, když člověk necítí žádné hranice a omezení. Její nejvyšší metou se stává ekonomický zisk a naplnění dlouho potlačovaná touhy po materiálních požitcích a uspokojení chtíčů. Upřednostňuje se individualismus, úspěch a výkon na úkor vztahů a rodiny. Objevuje se kult mládí, zatímco staří jsou vnímání spíše jako přítěž, kteří jsou často svými nejbližšími šikanováni. Pokračuje rozpad rodin a prudce klesá porodnost.

Podíl věřících se po pádu režimu příliš nemění, mnoho lidí stále věří ve vyšší síly, ale podíl praktikujících spíše stagnuje nebo klesá. Česko se tak stává nejvíce materialistickou zemí s nejvyšším počtem bezvěrců v Evropě. Na druhou stanu ale stoupá i počet hledajících, lidé se obracejí k okultismu i východním náboženstvím a okultní nauky jsou v této době stále vyhledávanějšími. Jiní padají do osidel rostoucího počtu sekt a různých náboženských a okultních hnutí, které v této době získávají na popularitě.

Do života čechů se začátkem 90. let stále častěji dostávají osobní počítače, i když většinou ještě jen v zaměstnání nebo ve školách. V roce 1990 vyšla první úspěšná verze OS Windows - Windows 3 a v roce 1992 Windows 3.1, kterou už si pamatují i někteří češi. Vyžaduje ovšem jen velmi výkonné počítače a tak se běžně používají jen základní operační systémy jako DOS nebo Norton Commander. V roce 1995 se objevuje již značně lepší verze Windows 95. Stále se ovšem nejedná o klasický operační systém, ale jen jeho nadstavbu.

1994 Během vlády ODS privatizace okrádá chudé občany země, zatímco na druhé straně umožňuje tunelování a masové rozkrádání podniků. Privatizace nebyla zvládnuta a rodí se mafiánský kapitalismus. Objevují se první zbohatlíci, "podnikatelé". Do České republiky přichází velcí zahraniční investoři a nadnárodní kapitál, po TV Premiéra začíná vysílat i další soukromá TV Nova. V pop music se objevuje nový techno styl dance-floor. Načíná se vyrábět nová Škoda - model Felicia.

1995 S celosvětovým rozmachem internetu se začínají projevovat i první důsledky globalizace. Roste organizovaný zločin, mafie, sílí terorismus. Občanská válka v Jugoslávii končí, země je osvobozena a rozpadá se na čtyři nové nástupnické státy. V obchodech CD definitivně nahrazují gramofonové desky.

1996 Tálibán nastoluje v Afgánistánu svůj režim. U nás ve III. volbách vítězí opět pravicová ODS před ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODA a RSČ. Zavedena je první mobilní síť GSM (Peagas), ale mobil vlastní dosud jen nejbohatší a většina lidí ho ani nezná, podobně jako internet. Na světě však již díky prvním prohlížečům zažívá počáteční rozmach a připojeno je již 55 miliónů PC. Na silnicích se objevují první Škody Felicie, i když zatím nejde o více, než je vylepšený Favorit. Revolučním je však model následujícího roku 1996 - nová Octavia, která se vyrábí od roku 1996 dlouhých čtrnáct let, až do roku 2010.

1997 Začíná se projevovat politika ODS a její způsob privatizace. Hospodářská a vládní krize sílí. Země je na pokraji nejhlubšího ekonomického úpadku. Definitivně končí éra havlovského idealismu a nadšeného budování republiky po pádu komunismu. Prohlubuje se deziluze a tzv."blbá nálada". Ideály z roku 1989 se začínají pomalu rozplývat.

Moravu navíc zachvacují obrovské povodně. Následující rok se vláda rozpadá a v předčasných volbách ODS střídá ČSSD, která však vládne sama v menšinové vládě s opoziční smlouvou s ODS. Objem zahraničních investic a nadnárodního kapitálu prudce roste, otevírány jsou i první hypermarkety, které se stávají novodobými chrámy konzumu.

Na Slovensku je premiér Mečiar poprvé poražen a na jeho místo se dostává M. Dzurinda. V Británii již dochází k masovému rozšíření internetu, který je u nás stále ještě v začátcích.

Na veřejných prostranstvích i v interiérech se začínají budovat rozsáhlé kamerové systémy, které mají strážit naší bezpečnost. Většina lidí je vítá.

Nejúžívanějším evropským jazykem (rodilými mluvčími) je němčina (100 mil.), a dále ruština a francouzština (po 75 mil.). Nejrozšířenějším světovým jazykem je čínština (1300), hindština (900), angličtina (670), španělština (350), francouzština (270) a arabština (260). V Evropě žije 700 mil. obyvatel a na světě 6 miliard (1998).

Stále více se šíří sexuální uvolněnost a promiskuita, sexuální vztahy mezi kamarády a náhodný sex na jednu noc. I u nás se koncem 90. let začíná prosazovat nový módní trend - vyholování intimních partií, který si postupně získává velkou oblibu.

1999 Zaveden je zvláštní zvýhodněný internetový tarif '99, díky kterému se internet stává dostupným pro běžné obyvatele a jeho obliba začíná pomalu růst, i když většina stále ještě ani neví o co jde. Následující rok je celosvětově připojeno již 250 miliónů PC (pro srovnání, o 10 let později je to již přes dvě miliardy). Začíná věk internetu a virtuální reality. Objevují se i vyspělé televizní hry, první DVD disky a domácí kina. Nastává také prudký rozvoj mobilních sítí, tzv. mobilománie, kdy většina si mnoho Čechů pořizuje svůj první mobil. Je zahájena výroba prvního opravdu kvalitního vozu Škody Fabia, která se vyrábí až do roku 2007.

Česká republika, Polsko a Maďarsko vstupují do NATO a poprvé se začleňují "do Evropy".

2000 Jestliže totalita u nás trvala 41 let, lze předpokládat, že také toto období bude trvat stejnou dobu a nyní budeme mít pomalu za sebou jeho polovinu. Co se tedy za tu dobu změnilo? Asi nejmarkantněji je vidět hospodářský rozvoj, ve kterém už skutečně šlapeme na paty nejzaostalejším státům v západní Evropě. Na druhou stranu kulturně zůstáváme stále spíše "burany", pro které je hlavním cílem zisk. Možné proto jsou pro značnou část z Čechů tak velkým vzorem USA, i když západní Evropa se od tohoto nekritického obdivu již poněkud distancuje.

Zdá se ale, že během 90. let se česká společnost už přece jen částečně nasytila tím, co bylo kdysi nedostupné nebo zakázané a nejhlubší duchovní krize v ní v následujícím desetiletí kulminuje. Společnost nyní a dále během celé následující dekády stále jakoby hledá svoji pravou tvář, i když se v podstatě jen utvrzuje ve svém materialismu, ve kterém se tradice zdají být překonané. Rozpad rodin se nadále urychluje, věk vstupu do manželství se neustále prodlužuje a instituce manželství se pomalu stává přežitou. Novým trendem moderních Čechů se tak stává život na vlastní pěst - singles.

Díky technickému vývoji, který se značně urychluje a s ním i tempo života, které nabízí stále širší možnosti seberealizace člověk nestihá žít svůj život. Svět se stává stále menším, nejen díky pádu železné opony, ale na přelomu tisíciletí i díky novým a převratným komunikačním technologiím, kterými jsou především osobní počítače, internet, digitalizace a mobilní sítě. Neosobní komunikace začíná pomalu nahrazovat osobní vztahy a lidé tráví stále více času komunikací ve virtuální realitě, místo skutečných vztahů. Microsoft vydává svůj revoluční a legendární samostatný OS Windows XP.

Svět se stává jedním globálním prostorem, ve kterém mají největší a hlavní vliv stále USA. Evropa se ve snaze o nastolení rovnováhy sjednocuje v rostoucí unii států, avšak kromě ekonomiky globalizace nepřináší ani tak vzájemné sblížení evropských zemí, jako ještě silnější vliv americké kultury a stylu života, především v bývalých komunistických zemích. Ke globalizaci roste však odpor nejen v arabských zemích, ale postupně i u části společnosti v původně křesťanských zemích.

Česká ekonomika je opět na vzestupu. Malé obchody a obchodní domy nahrazují obrovské hypermarkety, chrámy konzumu a byznysu. V pražském metru jsou dány do provozu první moderní soupravy M1 a začínají se rekonstruovat staré vozy.

2001 Zatímco studená válka skončila, začíná nová válka - proti terorismu na jedné straně a proti USA a jejím spojencům na straně druhé. Respektive tato válka nikdy neskončila, jen změnila svoji podobu a nepřítele. Vrcholí útokem na Světové obchodní centrum v New Yorku (2001) a následným vstupem vojsk USA a NATO do Afgánistánu. USA roztáčí před obavou útoku z východu nová kola zbrojení a připravuje nový systém raketové obrany. V menší části světa se nahromadilo obrovské bohatství a kapitál, zatímco jeho zbytek žije pod hranicí chudoby. Nesmírné bohatství je soustředěno do rukou několika jedinců, kteří jsou bohatší, než celé chudé státy s miliony obyvatel. Zatímco euroatlantická společnost se od duchovních hodnot přiklání masově ke konzumu a materialismu, náboženský fanatismus v arabském světě sílí. Prezidentem USA se stává George Bush ml., který zahajuje "boj proti terorismu".

Na scénu přichází nová generace nezatížená minulostí, roste šikana na školách i mobing a harašení ve firmách, dříve téměř neznámé pojmy. Narůstá i počet civilizačních nemocí. Počet živelných katastrof ve světě (povodně, požáry, zemětřesení, tornáda) roste, celosvětové klima se otepluje, mění se poloha pólů, rostou prudké výkyvy počasí.

Průměrná výška lidí se během několika málo let zvyšuje o několik centimetrů. Porodnost v západních stále klesá a dosahuje minima, u nás populaci masivně doplňují přistěhovalci. V Asii naopak porodnost roste, Čína buduje komunistický kapitalismus a stává se jednou z nejdůležitějších velmocí světa se kterou je nutno počítat.

Další pokračování najdete na hlavní doméně webu Avalon24:

Pokračovat