Okamžiky věčnosti

Lucemburkové

1306 Habsburkové zavraždili v Olomouci krále Václava III. a tak vymírají Přemyslovci. Na rok se tak ujímají vlády, než je králem zvolen tyrolský hrabě a korutanský vévoda Jindřich, který si vzal za manželku Annu Přemyslovnu. Šlo však bohužel o neschopného panovníka. Přestože česká šlechta stojí při něm, habsburkové neustále usilují o moc. Poslední naděje, jak jim v tom zabránit se upíná na dosud svobodnou setrou zavražděného krále - 18ti letou Elišku Přemyslovnu. Za tři roky bylo tedy rozhodnuto, že se vdá za syna německého krále, pouze 14ti letého Jana z rodu Lucemburků. Na Český trůn se tak dostává nový rod až z Lucemburska a Habsburkové si musí na svojí chvíli ještě počkat.

Svět: končí neomezená světovláda církve - Francký král Filip IV. vítězí nad papežem, hlavními evropskými jazyky jsou: latina, francouzština, němčina a italština

1315 Evropou se šíří první velká vlna černé smrti a po dvou letech morová epidemie zasahuje i Čechy. Janovi a Elišce se mezi tím narodil syn Karel, který je však vychováván u francouzského dvora. Ten si ještě jako děcko v sedmi letech bere za ženu stejně starou Blanku z Valois a ve svých 17 letech zakládá Monte Carlo (Karlova hora).

Nastává rozkvět vědy, kultury a umění, zakládají se lázně a apatyky, pergament nahrazuje papír. Začínají se zakládat sdružení řemeslníků - cechy. Začíná se dělat olejová malba. Novou měnou se stávají Zlaté Florény. Praha má již 15 000 obyvatel. V roce 1342 Prahu zasahuje tisíciletá povodeň a strhuje Juditin most. Mezi Anglií a Francií zuří stoletá válka o nadvládu v západní Evropě.

1346 Karel IV. ke korunován na českého krále a devět let na to i na Římského císaře. Ve stejné době zasahuje Evropu další vlna morová pandemie a trvá šest dlouhých let. Mor se šíří z Číny do Itálie a odsud i k nám a v Evropě vymírají až 2/3 všech obyvatel (kterých zbude jen 25-50 milionů). Nastává obrovská panika a rozčarování, padá ideál světovlády církve a sílí boje o světskou moc.

1348 Král zakládá Nové Město pražské, svoji rezidenci a Pražskou univerzitu se čtyřmi fakultami: artistickou (=filozofickou), teologickou, právnickou a lékařskou. Univerzita je rozdělena na čtyři národy (český, polský, bavorský a saský), Koňský trh (Václavské nám.), Dobytčí (Karlovo), Senný (Senovážné) a hrad Karlštejn. Praha se díky němu stává i hl. městem Říše Římské a vedle Paříže a Londýna nejdůležitějším centrem Evropy. Brzy potom je založ. např. Týnský chrám, Panny Marie Sněžné, Mostecká věž a začíná se i se stavbou nového mostu přes Vltavu. Karlův most tak nahradí zničený Juditin, základní kámen je položen.

1360 Morové rány neustávají a stejně také povodně v Praze, které se pravidelně opakují. Kritika církve nabývá na síle a s ní i snaha o její reformu. Bible je poprvé přeložena do Češtiny. Hlavní evropské země: Království Portugalské, Polské, Kastilské, Francouzské, Anglické, Neapolské, Sicilské a Benátská republika.

1378 Dochází k církevní krizi (papežský rozkol) a s ní i k velké společenské, hospodářské a sociální krizi, panika mezi lidmi neustává. Lidé vidí v současných pohromách trest boží a očekávají konec světa. Viníka vidí v církvi, jež se zpronevěřila svému poslání. Mezi lidem se šíří odpor, revoluční nálady a touha po opravdové vnitřní zbožnosti, ne po gestech, přetvářce a zneužívání moci. Revoluční hnutí, jehož hlavním vůdcem se stává Jan Hus (husité) sílí. Karel IV. umírá a pohřební průvod jej přes ještě ne zcela dokončený most vyprovází na jeho poslední cestě do katedrály.

Z Dalimilovy kroniky a další cítáty

Pokračovat