Okamžiky věčnosti

Husitské revoluční hnutí

1400 Praha se stává se svými 40 tisíci obyvateli jedním z největších měst Evropy. Král Václav IV. odmítl nechat se korunovat římským císařem a tak byl sesazen. Renesance se šíří i ve Francii, Španělsku a Německu.

Hl. světové velmoci jsou Čína, Osmanská říše, Anglie, Sv. Říše Římská, Uhersko a Kalmarská unie (Skandinávie). Celkem na 300 milionů obyvatel na světě (Jižní Asie 78 mil., východní Asie 75, Evropa 44, Afrika 31, jihovýchodní Asie 21, jižní Amerika 19, střední Amerika 19, severní Amerika 6,5, střední Asie 300 tisíc a Austrálie jen 30 tisíc divochů).

1415 Síla odporu husitů proti pořádkům v církvi a tím i moci vrchnosti vrcholí, Jan Hus je inkvizicí upálen a o rok později i další vůdčí osobnost Jeroným Pražský.

1419 Začíná husitská revoluce, ti pod vedením Jana Želivského za čtyři roky vyhazují z oken radnice konšely. Další syn Karla IV. Zikmund Lucemburský, Uherský král (bratra sesazeného krále Václava IV. a současně jeho protivník), který už před lety přitáhl do Čech pro překonání vládní krize se nechává korunovat i Českých králem a Římských císařem. Stává se vůdčí osobnosti křižácké výpravy proti kacířským husitům.

1420 Husité zakládají nový tábor a středisko revolučního hnutí (město Tábor) a začíná boj a Prahu. Zde se husitskému vůdci Janu Žižkovi podařilo porazit na Vítkově křížáky.

1421 Král Zikmund je poražen i u Vyšehradu, sesazen a brzy na to prchá z Čech. Je sestavena nová vláda nejen ze zástupců šlechty, ale i zástupců měst. Rok na to je však vůdce husitů Jan Želivský popraven.

1424 Jan Žižka poráží další křižácké útoky a později jeho vojska pronikají i do zahraničí.

V Evropě francouzská vojska s Johankou z Arku poráží Angličany, ta je však upálena. Evropou se šíří další z vln morových ran, která kosí polovinu obyvatel, šíří se obrovský hladomor a epidemie, léta neúrody, pětisetletá povodeň v Praze.

1434 Husitská vojska utrpěla konečnou porážku v bitvě u Lipan, avšak už dva roky předtím dosáhly husité alespoň toho, že bylo povoleno husitské učení. Po dvou letech byl pak přijat kompromis mezi církví a husity, první krok k toleranci a svobodě náboženského vyznání. Většina obyvatelstva je nyní na straně husitů, katolické církvi zůstává věrno jen 30% věřících. Zikmund je za tento kompromis na krátko uznán i králem, brzy však na svém dalším útěku z Čech umírá. V této době končí neustálé morové epidemie a povodně, v zemi rozvrácené válkami však nastává dlouhé bezvládí a vojenský režim. Popraven byl i nástupce Jana Žižky, poslední vůdce husitů Jan Roháč z Dubé.

Petr Chelčický - O cierkvi svaté

Petr Chelčický - O trojiem lidu

Pokračovat