Okamžiky věčnosti

Pozdní baroko

1675 České země jsou Habsburky začleněny do velké říše, která zabírá již velkou část střední Evropy a sahá i do Polska, k chorvatskému moři a na východní Slovensko. Čeština jako úřední jazyk je zakázána, stejně tak i jiná náboženství kromě katolické církve.

Habsburkové naplno rozbíhají obnovou hospodářství, obnovují katolickou morálku a zahajují novou, barokní výstavbu zpustošené země. Budují se špitály, starobince, chudobince, invalidovny, sirotčince, vedle vodních mlýnů se zavádí i větrné, manufaktury nahrazují cechy. Už v roce 1660 byla v Praze zavedena i první kanalizace a odpadky jsou vynášeny na smetiště. Vyžadováno je nejen pohodlí, ale dokonce se začíná dbát i na pořádek. Nastává i velký kulturní rozvoj - divadla, hudba se začíná dělit na různé nové žánry, vznikají nové tance.

Přestože to byla doba národnostního útlaku, nebyla to doba úpadku. Hospodářská situace se postupně mění k lepšímu. Válečné ztráty se vyrovnávají, počet obyvatel Čech stoupá ke 3 milionům, zatímco svět má 620 milionů. Opět se však objevuje morová epidemie a Prahu zachvacuje požár, který likviduje čtvrtinu celého města. Romové jsou prohlášeni za psance. Zatímco hlavním centrem dění říše je Vídeň, Praha se již stala spíše malým, méně významným evropským městem se 40 tis. obyv. Pro srovnání - v Londýně žije již 575 tis. obyvatel. I Brusel a Berlín jsou většími metropolemi (po 58 tis.).

1705 Hlavními zeměmi v Evropě jsou: Španělsko, Francie, Polsko, Rusko, Turecko, Italské státy, Německé státy, Velká Británie (po vytvoření unie Anglie a Skotska v roce 7) a nový stát Prusko. Francie vysílená boji s Anglií, Německem a Nizozemím je však na úpadku.

Začíná se pít káva, kterou Turci zanechali ve Vídni při jejím obléhání (1683) a v Praze vznikají první kavárny. Káva i cukr jsou však stále přepychem. Začíná se vyrábět i první porcelán. Vydávají se první české noviny. Juraj Jánošík je na Slovensku v Lipt. Mikuláši odsouzen k trestu smrti za odpor proti nevolnictví (1713). V Čechách opět řádí morová epidemie. Prašná brána je jen skladištěm střelného prachu (proto prašná). V Anglii už mají první železné koleje. Koncem 17. století se u některých hodin začíná objevovat poprvé i vteřinová ručička.

1740 Přepjatou citovost pomalu nahrazuje praktický racionalismus, Bůh se odsouvá do nereálna, počátek filosofie ateismu - osvícenství. V době pozdního baroka až klasicismu se odehrává většina pohádek, např. Princezna ze mlejna.

Bohuslav Balbín - Život sv. Jana Nepomuckého

Pokračovat